Viešosios įstaigos “Demokratijos projektai” (DEMPRO) tikslas — kelti politikų ir visuomenininkų kvalifikaciją ir taip skatinti demokratijos plėtrą bei piliečių įsitraukimą.

DEMPRO viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoms padeda atlikti visuomenės nuomonės tyrimus, rengti
viešinimo kampanijas, kelti jų narių ir darbuotojų kvalifikaciją.

Kuo mes galime padėti:
  1. viešosios nuomonė apklausos
  2. viešinimo kampanijų organizavimas
  3. pilietinių kampanijų (peticijų, parašų rinkimo) organizavimas
  4. viešinimo ir rinkimų kampanijos strategijos rengimas
  5. rinkimų kampanijos medžiaga
  6. kandidatų, rinkimų štabų ir savanorių mokymai
  7. pilietinių, visuomeninių ir politinių iniciatyvų planavimas ir strategijos
  8. kalbų rengimas, retorikos mokymai

Mūsų ekspertai padeda paremti visuomenines ir kitas idėjas, kurios skatina demokratijos, pliuralizmo, dialogo plėtrą. Tam mums reikia lėšų. Esame ne pelno siekianti organizacija, didžiąją dalį lėšų gauname iš fondų ir rėmėjų.

 

Jeigu Jūs, Jūsų įmonė ar organizacija norėtų paremti kurią nors tikslinę programą ar kitą mūsų veiklą, parašykite mums juste.lapinske@dempro.lt.